Skip to main content

Vår hållbarhets policy

Mer än bara hustillverkare

På Designhus är vi fast beslutna att driva våra byggprojekt med en tydlig och robust hållbarhetspolicy. Vi inser att vårt arbete har en betydande påverkan på miljön och samhället, och vi tar vårt ansvar på största allvar. Här är några av våra huvudpunkter:

  • Miljövänliga material och metoder: Vi strävar efter att använda miljövänliga material och metoder i alla våra byggprojekt. Det innebär att vi aktivt väljer material som är återvinningsbara, energieffektiva och har låg miljöpåverkan. Dessutom arbetar vi ständigt med att förbättra våra byggprocesser för att minska vår koldioxidavtryck och minimera avfall.
  • Energibesparing och effektivitet: Vi är dedikerade till att skapa energieffektiva och hållbara byggnader som minimerar energiförbrukningen och bidrar till att bevara naturresurserna. Genom att integrera innovativa lösningar som solenergi, passivhusdesign och smarta teknologier, strävar vi efter att maximera energibesparingen och optimera byggnadernas prestanda.

Vi tänker alltid hållbart när vi bygger hus

  • Lokal förankring och samhällsengagemang: Vi tror på vikten av att vara en positiv kraft i våra lokala samhällen. Genom att samarbeta med lokala leverantörer och entreprenörer stödjer vi den lokala ekonomin och främjar socialt ansvarstagande. Dessutom engagerar vi oss i samhällsprojekt och initiativ som främjar hållbar utveckling och miljöskydd.
  • Utbildning och medvetenhet: Vi strävar efter att öka medvetenheten och kunskapen om hållbarhet inom vår organisation och bland våra partners och kunder. Genom att erbjuda utbildning och information om hållbara byggprinciper och bästa praxis, vill vi inspirera till positiva förändringar och främja en kultur av hållbarhet.
  • Ständig förbättring och uppföljning: Vi är fast övertygade om att hållbarhet är en kontinuerlig process som kräver ständig uppföljning och förbättring. Därför utvärderar vi regelbundet vår prestanda, sätter upp nya mål och arbetar aktivt med att implementera åtgärder för att minska vår miljöpåverkan och främja hållbar utveckling.

Bli inspirerad

Utvalda bilder från våra kundcase

Utmärkelser och certifieringar

Urval av partners

Nyproduktion av hus?

Få kostnadsfri offert