Skip to main content

Bygga hus med arkitekter

För arkitekter

Designhus ger arkitekter möjligheten att inte kompromissa med sina visioner.

Arkitektritade hus med unik karaktär

Arkitektonisk frihet

Vi har samarbetspartners som sträcker sig över hela spektrat av byggsektorn. Välrenommerade arkitekter är en grupp som vi älskar att arbeta nära med. De delar vår strävan efter kvalitet, detaljrikedom och att varje nytt hus ska bära på sin egen unika identitet. För att uppnå vår höga ambitionsnivå krävs det arkitektritade hus.

Vårt koncept, där vi bygger med lösvirke på plats, är optimalt för arkitekten. Begränsningarna är ytterst få och arkitekten kan genomföra spännande och komplicerade inslag som går utanför standardmallen för ett kataloghus. Arkitekten behöver inte anpassa sig till fabrikens statiska produktionslinje och kan göra ändringar sent i byggprocessen.

Designhus sätter med andra ord den arkitektoniska friheten främst.

Vanliga frågor

Hur gynnar Designhus koncept arkitekter när det gäller att förverkliga deras visioner?

Designhus koncept gynnar arkitekter genom att erbjuda byggnation med lösvirke på plats, vilket innebär att det finns mycket få begränsningar. Detta gör det möjligt för arkitekter att genomföra spännande och komplicerade designinslag som går utanför standardmallarna för kataloghus, utan att behöva anpassa sig till en fabrikens statiska produktionslinje.

Vad är en av de främsta fördelarna med att arbeta med Designhus för arkitekter?

En av de främsta fördelarna med att arbeta med Designhus för arkitekter är den arkitektoniska friheten. Arkitekterna kan göra ändringar sent i byggprocessen och behöver inte kompromissa med sina visioner, vilket resulterar i unika och högkvalitativa hus.

Vilka värderingar delar Designhus med de arkitekter de arbetar med?

Designhus och de arkitekter vi samarbetar med delar värderingarna om kvalitet, detaljrikedom och strävan efter att varje hus ska ha sin egen unika identitet. Dessa gemensamma värderingar bidrar till att skapa arkitektritade hus med en unik karaktär och hög ambitionsnivå.

Arkitektonisk frihet

Arkitekten har ordet

“Designhus har under ett långt samarbete varit centrala i att förverkliga visionen och de högt ställda ambitionerna för projektet genom platsbyggda villor, par- och radhus uppförda med stor omsorg och hög kvalitet.”

Stefan Pollard
Arkitekt 

Utmärkelser och certifieringar

Urval av partners

Nyproduktion av hus?

Få kostnadsfri offert