Skip to main content

byggförsäkringar och garantier

Med designhus kan du känna dig säker

På Designhus strävar vi efter att leverera högsta kvalitet och trygghet i alla våra projekt. Här kan du läsa om våra garantiåtaganden, försäkringar och hur du gör en felanmälan.

Brf & Företag

Hos Designhus strävar vi efter att leverera högsta kvalitet och trygghet för våra kunder. När vi bygger för bostadsrättsföreningar (Brf) och företag använder vi oss främst av kontraktsformerna AB04 och ABT-06, vilka innefattar specifika garantiåtaganden.

AB04 används vid utförandeentreprenader, där beställaren ansvarar för de tekniska lösningarna i detalj. ABT-06, som är vanligast förekommande, tillämpas vid totalentreprenader där vi som entreprenör tar ansvar för både utförandet och funktionen.

Vi säkrar upp ditt husbygge!

Privatpersoner

När vi bygger hus för privatpersoner använder vi kontraktsformen ABS18. Oavsett kontraktsform, genomför vi alltid en slutbesiktning med en oberoende besiktningsman utsedd av beställaren. Efter slutbesiktningen utförs ofta en tvåårig garantibesiktning, vilken beställaren själv väljer om de vill boka. Vi åtar oss att åtgärda eventuella anmärkningar från dessa besiktningar, inklusive dolda fel som kan uppstå senare.

Vi vill försäkra våra kunder om att vi alltid tar ansvar för de garantiåtaganden som ingår i kontraktet. Vår eftermarknadsavdelning är anpassad för att hantera alla ärenden som kan uppstå efter att byggprojektet är avslutat. Vid överlämning av ditt nybyggda hus får du en drift- och skötselpärm med tydliga rutiner för hur eventuella ärenden hanteras.

Försäkringar och felanmälan

Designhus har omfattande företags- och entreprenadförsäkringar samt garantiförsäkringar under byggtiden för att säkerställa att alla våra projekt genomförs med högsta möjliga säkerhet och trygghet för våra kunder.

Felanmälan

För oss är det viktigt att du är nöjd med ditt nybyggda hus. Om du behöver göra en felanmälan, vänligen använd formuläret nedan. Innan du skickar in din felanmälan, ber vi dig att läsa igenom din drift- och skötselpärm som överlämnades vid inflyttningen.

Om du är representant för en bostadsrättsförening eller ett företag som byggt med oss, ber vi dig att lämna in felanmälan enligt de eftermarknadsrutiner som finns beskrivna i er drift- och skötselpärm.

Kontakta oss

Har du frågor eller behöver hjälp med garanti- och försäkringsfrågor? Tveka inte att kontakta vår eftermarknadsavdelning. Vi är här för att hjälpa dig och säkerställa att ditt nybyggda hus fortsätter att vara en trygg och säker plats.

Vi på Designhus ser fram emot att hjälpa dig med ditt byggprojekt och att säkerställa att du är nöjd med resultatet under många år framöver.

Vanliga frågor om försäkringar

Vilka garantiåtaganden erbjuder Designhus för bostadsrättsföreningar och företag?

För bostadsrättsföreningar och företag använder vi oss av kontraktsformerna AB04 och ABT-06. AB04 tillämpas vid utförandeentreprenader där beställaren ansvarar för de tekniska lösningarna, medan ABT-06 används vid totalentreprenader där vi tar ansvar för både utförandet och funktionen. Dessa kontraktsformer inkluderar specifika garantiåtaganden som säkerställer kvalitet och trygghet.

Hur hanterar Designhus garantiåtaganden för privatpersoner?

När vi bygger hus för privatpersoner använder vi kontraktsformen ABS18. Vi genomför en slutbesiktning med en oberoende besiktningsman och erbjuder en tvåårig garantibesiktning. Eventuella anmärkningar från dessa besiktningar åtgärdas, och vi tar även ansvar för dolda fel som kan uppstå senare. Vår eftermarknadsavdelning är anpassad för att hantera alla ärenden efter byggprojektets avslut.

Vilka typer av försäkringar har Designhus under byggtiden?

Designhus har omfattande företags- och entreprenadförsäkringar samt garantiförsäkringar under byggtiden. Dessa försäkringar säkerställer att alla våra projekt genomförs med högsta möjliga säkerhet och trygghet för våra kunder, vilket ger extra trygghet under hela byggprocessen.

Hur gör man en felanmälan hos Designhus?

Om du behöver göra en felanmälan, använd formuläret på vår hemsida och läs igenom din drift- och skötselpärm som du fick vid inflyttningen. För representanter för bostadsrättsföreningar eller företag gäller de eftermarknadsrutiner som beskrivs i er drift- och skötselpärm. Vid frågor eller behov av hjälp, kontakta vår eftermarknadsavdelning. Vi är här för att hjälpa dig och säkerställa att ditt nybyggda hus förblir en trygg och säker plats.

Utmärkelser och certifieringar

Urval av partners

Nyproduktion av hus?

Få kostnadsfri offert