Skip to main content

Entreprenadformer

Välj rätt entreprenadform när du ska bygga ditt hus

På Designhus erbjuder vi flexibla entreprenadsformer för att möta dina specifika behov och förutsättningar. Oavsett om du föredrar totalentreprenad eller delad entreprenad har vi lösningen för dig.

Vi tar hand om hela processen

Totalentreprenad

Totalentreprenad är en entreprenadform där entreprenören tar ett helhetsansvar för både projektering och utförande av byggprojektet. Byggherren behöver endast ha kontakt med en part, vilket gör processen enkel och smidig. Totalentreprenad regleras ofta av ABT 06 som används för att reglera totalentreprenader, där både projektering och byggnation är entreprenörens ansvar. Fördelarna med totalentreprenad är:

  • Enkel kommunikation: Byggherren har en enda kontaktpunkt genom hela projektet.
  • Effektivitet: Entreprenören ansvarar för både projektering och utförande, vilket kan leda till snabbare beslutsprocesser och färre missförstånd.
  • Tydliga ansvarsområden: Genom ABT 06 klargörs entreprenörens ansvar för både design och byggnation.

Vi tar hand om delar av processen

Delad entreprenad

Delad entreprenad innebär att byggherren skriver separata avtal med olika entreprenörer för olika delar av byggprojektet, till exempel en entreprenör för markarbeten, en för stomme och en annan för elinstallationer. Byggherren fungerar själv som projektledare och samordnar arbetet mellan entreprenörerna. Delad entreprenad kan regleras av både AB 04 & och ABS 18 beroende på projektets art och omfattning. AB 04 används för att reglera byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader där projekteringen vanligtvis ligger på byggherren. ABS 18 används specifikt för småhusentreprenader och tar hänsyn till de särskilda behov och förutsättningar som gäller för byggandet av småhus.

  • Kontroll: Byggherren har full kontroll över valet av entreprenörer och projektets detaljer.
  • Kostnad: Möjlighet att direktförhandla med varje entreprenör, vilket kan leda till lägre kostnader.
  • Flexibilitet: Byggherren kan anlita specialister för specifika delar av projektet.

Utmärkelser och certifieringar

Urval av partners

Nyproduktion av hus?

Få kostnadsfri offert