Skip to main content

Bygg entreprenad

Entreprenadformerna AB 04 och ABT 06 för fastighetsutvecklare

Som fastighetsutvecklare är valet av entreprenadform avgörande för att säkerställa en smidig och framgångsrik genomförande av dina projekt. Designhus erbjuder skräddarsydda lösningar och expertis för att hjälpa dig att navigera genom denna process och välja det mest lämpliga alternativet för dina behov.

AB 04 – Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader

AB 04 är ett standardavtal som reglerar förhållandet mellan beställare och entreprenörer inom bygg- och anläggningsbranschen. Detta avtal är utformat för att ge tydlighet och rättvisa för båda parter och innehåller bestämmelser om bland annat entreprenadens omfattning, betalningsvillkor och ansvarsfördelning. För fastighetsutvecklare kan AB 04 vara det bästa valet om du vill ha mer kontroll över projekteringen och dela ansvaret för fel och brister med entreprenören.

ABT 06 – Allmänna bestämmelser för totalentreprenader

ABT 06 är ett standardavtal som används för totalentreprenader inom bygg- och anläggningssektorn. Detta avtal innebär att entreprenören tar ansvar för både projektering och utförande av ett byggprojekt. För fastighetsutvecklare som vill ha en mer helhetsorienterad lösning och minimera sin riskexponering kan ABT 06 vara det lämpligare alternativet.

Vilket avtal passar bäst för ert projekt?

Valet mellan AB 04 och ABT 06 beror på flera faktorer, inklusive projektets omfattning, ansvarsfördelning, ändringar och tilläggsarbeten samt riskhantering. Vårt team på Designhus finns här för att guida dig genom denna process och hjälpa dig att fatta välgrundade beslut för dina fastighetsutvecklingsprojekt.

Vi hjälper dig välja rätt entreprenadform

AB 04 och ABT 06 erbjuder olika fördelar och möjligheter för fastighetsutvecklare beroende på projektets krav och preferenser. Genom att samarbeta med Designhus kan du vara säker på att du får skräddarsydda lösningar och expertis för att säkerställa en framgångsrik och smidig genomförande av dina projekt.

Vanliga frågor

Vilka är huvudskillnaderna mellan AB 04 och ABT 06?

Huvudskillnaderna mellan AB 04 och ABT 06 ligger i inriktningen på entreprenadformen. AB 04 reglerar generella bygg- och anläggningsentreprenader medan ABT 06 fokuserar specifikt på totalentreprenader. En annan viktig skillnad är att AB 06 innebär att entreprenören tar ansvar för både projektering och utförande av arbetet, medan AB 04 kan innebära att beställaren tar ett större ansvar för projekteringen.

Hur påverkar valet av entreprenadform min riskexponering som fastighetsutvecklare?

Huvudskillnaderna mellan AB 04 och ABT 06 ligger i inriktningen på entreprenadformen. AB 04 reglerar generella bygg- och anläggningsentreprenader medan ABT 06 fokuserar specifikt på totalentreprenader. En annan viktig skillnad är att AB 06 innebär att entreprenören tar ansvar för både projektering och utförande av arbetet, medan AB 04 kan innebära att beställaren tar ett större ansvar för projekteringen.Valet av entreprenadform kan påverka din riskexponering som fastighetsutvecklare på flera sätt. Med ABT 06, där entreprenören ansvarar för både projektering och utförande, kan din riskexponering vara lägre eftersom entreprenören tar ett större ansvar för eventuella fel och brister. Å andra sidan kan AB 04 ge dig mer kontroll över projekteringen men kan också innebära en högre risk om det uppstår problem under utförandet.

Vilka är de viktigaste punkterna att beakta vid granskningen av avtalsvillkoren för AB 04 och ABT 06?

När du granskar avtalsvillkoren för AB 04 och ABT 06 är det viktigt att uppmärksamma följande punkter:

Omfattningen av entreprenaden och ansvarsfördelningen mellan parterna.

Bestämmelserna gällande ändringar, tilläggsarbeten och eventuella förseningar.

Betalningsvillkoren och hur eventuella tvister ska hanteras.

Garantier, försäkringar och ansvar för fel och brister i arbetet.

Utmärkelser och certifieringar

Urval av partners

Nyproduktion av hus?

Få kostnadsfri offert