Skip to main content

Bygga hus totalentreprenad

Effektivt och bekymmersfritt

Att bygga ett hus med totalentreprenad är ett effektivt sätt att förverkliga dina husdrömmar utan stress och bekymmer.

Vad är totalentreprenad?

Totalentreprenad är en entreprenadform där en enda part tar ansvar för hela byggprojektet, från planering till färdigställande. Det innebär att du som kund endast behöver ha kontakt med en leverantör under hela processen, vilket förenklar kommunikationen och minimerar risken för missförstånd och förseningar. Genom att anlita en erfaren entreprenör som tar ansvar för hela processen kan du vara säker på att ditt projekt utförs med hög kvalitet och professionalism.

En allomfattande lösning

Bygga hus med totalentreprenad

Att bygga ett hus är en stor och komplex process som kräver noggrann planering och expertis inom olika områden. För många är det en överväldigande uppgift att ta sig an på egen hand. Det är här totalentreprenad kommer in i bilden som en lösning som gör hela processen smidigare och mer effektiv.

Fördelar med totalentreprenad

Att välja totalentreprenad för ditt husbygge innebär många fördelar som kan göra hela processen smidigare och mer effektiv. Genom att ha en dedikerad kontaktperson, en helhetslösning från idé till resultat och effektiv projektledning kan du känna dig trygg och säker under hela projektet.

  • En kontaktperson genom hela projektet: Du har en dedikerad kontaktperson som hanterar alla frågor och bekymmer från början till slut. Detta ger en smidigare och mer personlig upplevelse.
  • Från idé till resultat: Med totalentreprenad tar entreprenören hand om allt, inklusive planering, bygglov, materialinköp, och själva byggprocessen. Det innebär att du kan luta dig tillbaka och se ditt drömprojekt bli verklighet utan att behöva oroa dig för detaljerna.
  • Effektiv projektledning: En erfaren entreprenör har kunskap och erfarenhet att effektivt leda och organisera ett byggprojekt. Detta minimerar risken för förseningar och budgetöverskridanden.

ABS 18: En trygg ram för ditt byggprojekt

När du bygger hus med totalentreprenad enligt ABS 18, ”Allmänna Bestämmelser för Småhusentreprenader 2018”, får du en tydlig och rättvis ram för ditt byggprojekt. ABS 18 reglerar förhållandet mellan beställare och entreprenör, vilket bidrar till att minimera risken för missförstånd och tvister. Det inkluderar viktiga aspekter som avtalsomfattning, tidplan, betalning, ansvar och garantier, vilket gör processen tryggare och mer förutsägbar för alla inblandade parter.

  • Avtalets omfattning: Klargör vad som ingår i entreprenaden och vad som inte gör det, samt specificerar de dokument som är en del av avtalet.
  • Tidplan: Innehåller regler för hur tidplaner ska upprättas och vad som gäller vid förseningar.
  • Betalning: Anger hur och när betalningar ska ske, inklusive betalningsplaner och slutbetalning.
  • Ansvar och garanti: Fastställer entreprenörens ansvar för eventuella fel och brister samt garantiperiodens längd.
  • Ändringar och tillägg: Reglerar hur ändringar och tillägg till det ursprungliga avtalet ska hanteras.
  • Tvister: Beskriver hur tvister ska lösas, exempelvis genom skiljeförfarande eller domstol.

Varför totalentreprenad kan vara rätt val för dig

Att välja totalentreprenad för ditt husbygge kan vara ett smart val för att säkerställa en smidig och problemfri process från början till slut. Med en dedikerad entreprenör som tar hand om alla detaljer kan du fokusera på att se dina husdrömmar bli verklighet. Kontakta oss så berättar vi mer!

Vanliga frågor

Vad ingår i en totalentreprenad?

En totalentreprenad kan inkludera allt från planering och markförberedelse till själva byggandet av huset och färdigställande av interiör och exteriör.

Hur lång tid tar det att genomföra ett byggprojekt med totalentreprenad?

Tiden för att genomföra ett byggprojekt varierar beroende på projektets omfattning och komplexitet. En erfaren entreprenör kan dock ge en realistisk tidsplan baserat på projektets specifika krav.

Vad kostar totalentreprenad?

Priset för totalentreprenad beror på en rad faktorer, inklusive storlek och omfattning av projektet, val av material och önskad kvalitetsnivå. En noggrann kostnadsuppskattning och transparenta priser är viktiga aspekter att ta hänsyn till.

Utmärkelser och certifieringar

Urval av partners

Nyproduktion av hus?

Få kostnadsfri offert