Skip to main content

Bygga hus kostnad

Kostnad för att bygga hus med Designhus

Välkommen till Designhus! Vi förstår att kostnaden är en viktig faktor när du planerar att bygga ditt drömhus. Här ger vi dig en tydlig översikt över vad som påverkar kostnaden och vad du kan förvänta dig när du bygger med oss.

Faktorer som påverkar kostnaden

 • Hustyp och design
  Valet av hustyp (enplanshus, tvåplanshus, villa, etc.) och specifik design påverkar priset. En skräddarsydd design kan kosta mer än en standardmodell.
 • Storlek och yta
  Husets totala yta och antal våningar spelar en stor roll i den totala kostnaden. Större hus innebär mer material och arbetskraft.
 • Materialval
  Val av byggmaterial (trämaterial, sten, betong, etc.) och inredningsdetaljer (golv, fönster, kök, badrum) har stor påverkan på priset.
 • Tomt och markförhållanden
  Tomtens läge och markförhållanden kan påverka kostnaden. Komplexa markarbeten eller tomter i svåråtkomliga områden kan öka utgifterna.
 • Anpassningar och tillägg
  Anpassningar som energisnåla lösningar, smarta hem-system eller extra byggnader (garage, förråd) adderar till den slutliga kostnaden.

Kostnadsstruktur

 • Grundläggande kostnader
  Markarbete och grundläggning: Förberedelse av tomten och husets grundläggning.

  Byggkostnader: Själva byggprocessen, inklusive väggar, tak, installation av el och VVS.
 • Ytterligare kostnader
  Inredning och ytbehandling: Kostnader för golv, väggar, kök och badrumsinredning.

  Tilläggstjänster: Anpassade lösningar som solpaneler, värmesystem och smarta hem-lösningar.
 • Övriga kostnader
  Bygglov och administration: Kostnader för bygglov, arkitektarvoden och administrativa avgifter.

  Försäkringar och garantier: Försäkringar under byggtiden och garantier för färdigställt arbete.

Hur vi arbetar med prissättning

 • Kostnadsfri konsultation: Vi börjar med en kostnadsfri konsultation där vi går igenom dina önskemål och behov. Du får en första kostnadsuppskattning baserad på dina krav.
 • Detaljerad offert: Efter konsultationen får du en detaljerad offert som inkluderar alla kostnader, från markarbete till färdigställande. Vi går igenom varje post för att säkerställa att du förstår vad som ingår.
 • Transparent och flexibel prissättning: Vi erbjuder transparent prissättning utan dolda avgifter. Du har möjlighet att anpassa och justera offertens innehåll efter behov och budget.

Kontakta oss

Vårt mål är att göra processen så smidig som möjligt för dig. Har du fler frågor om kostnaderna för att bygga ditt hus? Kontakta oss gärna för mer information eller för att boka en konsultation. Vi ser fram emot att hjälpa dig förverkliga ditt drömhus!

Med Designhus får du inte bara ett högkvalitativt och hållbart hem, utan också en partner som stödjer dig genom hela byggprocessen. Låt oss tillsammans skapa ditt drömboende!

Vanliga frågor

Hur påverkar valet av hustyp och design den totala byggkostnaden?

Valet av hustyp och design har en stor inverkan på kostnaden. Ett enplanshus kan vara billigare än ett tvåplanshus eftersom det kräver mindre material och arbetskraft. En skräddarsydd design kostar vanligtvis mer än en standardmodell eftersom den kan kräva specifika material och specialanpassningar.

Vilka dolda kostnader kan uppstå under byggprocessen?

Även om vi strävar efter att erbjuda transparent prissättning, kan det uppstå oväntade kostnader. Dessa kan inkludera extra markarbete om markförhållandena är svårare än förväntat, ändringar i bygglov eller administrativa avgifter samt eventuella justeringar under byggprocessen som du som kund begär.

Hur kan jag påverka kostnaden för mitt hus genom materialval?

Materialval spelar en stor roll i den totala kostnaden för att bygga ett hus. Att välja standardmaterial kan hålla kostnaderna nere, medan högkvalitativa eller specialmaterial kan öka kostnaden. Du kan också påverka kostnaderna genom att välja energieffektiva lösningar som initialt kan vara dyrare men som sparar pengar på lång sikt genom minskade energikostnader.

Vad ingår i den detaljerade offerten från Designhus?

Den detaljerade offerten från Designhus inkluderar alla kostnader relaterade till ditt byggprojekt. Detta omfattar markarbete, grundläggning, byggkostnader, inredning, ytbehandling, samt eventuella tilläggstjänster som solpaneler och smarta hem-lösningar. Vi säkerställer att alla poster är tydligt specificerade så att du vet exakt vad som ingår och kan undvika överraskningar senare.

Utmärkelser och certifieringar

Urval av partners

Nyproduktion av hus?

Få kostnadsfri offert